Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ AŽ DO ODVOLÁNÍ OČNÍ ORDINACE NEPŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY

I přes naplněnou kapacitu oční ordinace a stop stav pro přijetí nových pacientů však stále platí možnost okamžitého vyměření refrakční vady a  brýlové dokorekce očním lékařem, pokud si vyberete a zakoupíte brýle v naší optice.

Akce se týká čirých, polarizačních a fotochromních čoček v libovolném indexu a ve všech dostupných povrchových úpravách.