Spolupracující kliniky

Naše oční centrum dlouhodobě spolupracuje s následujícími klinikami:

Oční klinika FNO www.fno.cz

Oční klinika Gemini www.gemini.cz

Oční klinika Lexum www.lexum.cz