Retina Scan Duo

Stále naši ordinaci zdokonalujeme. Zakoupili jsme pro Vás nový diagnostický přístroj Retina Scan Duo.
Tento přístroj představuje ideální kombinaci optické koherentní tomografie (OCT) a fundus kamery.
Jeho výhodou je vysoce přesné vyšetření pacienta. Díky využívání kvalitního softwaru a systémů od japonské společnosti NIDEK přístroj zachycuje snímky v nejvyšším možném rozlišení a kvalitě, čímž je absolutní jedničkou svého druhu.
OCT slouží především k přesné diagnostice chorob zrakového nervu a sítnice, především u zeleného zákalu (glaukomu), věkem podmíněných makulárních degenerací, závažných dědičných očních onemocnění, pacientů s cukrovkou a vysokým krevním tlakem a jejich sledování v čase. Výhodou je 3D zobrazení struktur oka. Přístroj usnadní diagnostiku různých chorob, dává možnost rychleji a správněji rozhodnout o nasazení speciální léčby. Sledování v čase pak umožní zhodnotit efektivitu použité léčby, přesněji indikuje vhodnost aplikace léku do sklivce nebo chirurgického řešení patologických stavů nitra oka.
OCT umožňuje vyšetřit i přední segment oka, především rohovku a komorový úhel - bezkontaktní pachymetrii - což je měření tloušťky rohovky a bezkontaktní měření šířky komorového úhlu především u zeleného zákalu.
Pomocí OCT Vám včas zachytíme především tato oční onemocnění:
glaukom (zelený zákal)
věkem podmíněná makulární degenerace
otoky a změny na sítnici u pacinetů s cukrovkou
makulární díru a další onemocnění oka
Vyšetření je pro pacienta nebolestivé, relativně krátké, výsledek vyšetření je vzápětí.
Pokud víte, že se vyskytují některé z výše uvedených nemocí ve Vaší rodině, nebo jste sami sledováni pro podezření na některou z výše uvedených chorob, nebo je tato choroba u Vás již diagnostikována a léčena, využívejte možnosti přesného vyšetření v naší ordinaci nově pořízeným přístrojem.
I přesto, že toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, cena vyšetření je v naší ordinaci dostupná pro všechny: OCT / 1 oko 200 Kč,-.